Robot R-29 (w budowie)
opis

Fabu³a:


Ciekawostki:

-

-